Sosyal İmkanlar

Kolej16’nın Sanatı

Okulumuzdaki sanat atölyelerinde öğrencilerimizin yaratıcı duygu ve düşüncelerini en etkili ve en eğlenceli şekilde uygulayacakları atölye ortamı hazırlanmıştır. Özgür atölye ortamında  sanat formasyonu almış etkin öğretmen kadromuz  çocuklarımızın sanat bilincini geliştiriyorlar ve  kendisini en iyi şekilde ifade edebileceği tekniklerin tümünü onlara öğretiyorlar. Bu şekilde çizemiyorum yapamıyorum gibi klasik bahaneleri de ortadan kaldırıp, her öğrencinin Görsel sanatlar dersinde aktif rol almasını sağlıyorlar.

Öğrencilerimiz, teknolojinin sağladığı olanakları, hızla gelişen sanatsal materyalleri ders yapılan atölyelerde kolayca ulaşabileceği biçimde bulurlar. Çizim yapmanın yanı sıra, dünya sanat tarihi içerisindeki ressamların hayatları ve sanat akımları hakkında da bilgilendirilip görsel ve işitsel sunumları izlerler. Görsel sanatlar eğitimimiz çerçevesinde kısa film, seramik, moda tasarımı, fotoğraf, karikatür, özgün baskı gibi sanat alanlarını da öğrencilerimize sunuyoruz.

Kolej16’nın Ritmi

Müzik derslerinde öğrencilerimize yaşayarak öğrenme kavramıyla ilgili çalışmalar yaptırılır. Amacımız öğrencilerimizin kendini ifade edebilen  ve yapılan etkinliklerde sosyal paylaşımda bulunabilen bireyler olmalarını sağlamaktır. Öğrencilerimize hareketi, dansı, iç dinamizmi, yaratıcılığı, doğaçlamayı ve bireysel anlatım biçimlerini ortaya çıkartan drama çalışmaları yaptırılır.

Enstrüman eğitimi müzik eğitiminin neredeyse vazgeçilmez bir parçasıdır. Okulumuzda 5. sınıftan itibaren başlayan enstrüman eğitimi belirli becerilerin ve soyut düşünebilme becerisinin geliştirilmesinde son derece önemlidir. Bu nedenle öğrencilerimiz yetenekleri ve istekleri doğrultusunda bedensel becerileri de göz önünde bulundurularak keman, gitar ve yan flüt çalgıları gibi enstrümanlara yönlendirilir.

Kolej16’nın Kütüphanesi

Ortaokul ve lise öğrencilerimizin aktif olarak kullandıkları Bilim Kutüphanesi devamlı yenilenen koleksiyonuyla gündemi yakalama çabası içerisindedir.Öğrencilerin alanlarına yönelik farklı çalışma alanları ile modern dizayn edilmiş en önemli sosyal donatılardan biridir.

WhatsApp chat